print deze pagina

Beelddenken

BEELDDENKEN

Heeft uw kind moeite met het leren lezen?

Heeft uw kind problemen met het leren van tafels?

Uw kind denkt wél creatief en snel?

Uw kind 'ziet' de oplossingen voor zich.

Is uw kind een trage starter?

Is uw kind erg dromerig?

Heeft uw kind moeite met planning?

ZOU UW KIND EEN BEELDDENKER KUNNEN ZIJN?

Een beelddenker ziet beelden waar een ander in woorden denkt. Beelddenken is denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. Het is een snelle ruimtelijke, ongeordende manier van denken, waarin meerdere zaken tegelijkertijd zichtbaar worden. Het is een oorspronkelijk denkproces, waarbij informatie zintuiglijk wordt waargenomen. Voor kinderen die bij voorkeur in beelden denken en de stap naar het taaldenken niet (kunnen) maken, kunnen er specifieke (leer)problemen ontstaan met: spelling, lezen, woordvinding/communicatie, automatiseren, structuur/plannen.

Een beelddenker heeft ook zijn/haar sterke kanten: ze denken héél snel en "zien de oplossingen" voor zich. Benut de positieve kenmerken van het beelddenken. Beelddenkers zijn inventief. Door hun snelle manier van denken doorzien en overzien ze de dingen vlot en zien ze oplossingen waar anderen zich blind op staren. Door hun zintuiglijk waarnemen zijn ze creatief en invoelend; het zijn vaak echter doorzetters. Er zit vaak meer in, dan eruit komt! Heeft u een vermoeden dat uw kind een beelddenker is, dan kunt u een beelddenkonderzoek laten doen bij een geregistreerd beelddenonderzoeker. U kunt hiervoor kijken op de site van  www beelddenkenindepraktijk nl  of   www kindindbeeld nl. Ik ben ook een geregistreerd beelddenkonderzoeker en kan het onderzoek bij uw kind afnemen. Het onderzoek kost ongeveer 3 a 4 uur. Voorafgaand aan het onderzoek zal ik zoveel mogelijk informatie verzamelen, zodat ik alvast een globale indruk krijg van uw kind. Na het onderzoek volgt nog een gesprek, waarbij we het verslag zullen bespreken. Indien uw kind een beelddenker blijkt te zijn, dan krijgt u hier nog een verklaring van mee. In het verslag staan ook aanbevelingen naar de school toe, hoe ze het beste met uw kind kunnen werken als hij/zij een beelddenker is. De kosten van het onderzoek zijn 425 euro.