print deze pagina

Visie

Remedial teaching betekent letterlijk vertaald: herstellend lesgeven. Het is een vorm van extra ondersteuning voor kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen.
Praktijk Barendsen geeft hulp op maat aan leerlingen met leerproblemen op het gebied van rekenen, spellen, lezen en taal. De begeleiding is individueel en afgestemd op de behoefte van het kind. Tijdens de begeleiding is er ook veel aandacht voor het ontwikkelen van het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de leerling.
Als het kind een positief zelfbeeld heeft, zal dat de leerprestaties positief beïnvloeden.

Op veel scholen wordt remedial teaching aangeboden, maar de scholen mogen zelf prioriteiten stellen en er zijn vaak meer kinderen die RT nodig hebben, dan dat er tijd is om alle kinderen te helpen op school. Het is jammer wanneer kinderen hierdoor vastlopen of gedemotiveerd raken. Mijn intentie is om de kinderen uiteindelijk het gevoel te geven: “nu kan ik het zelf”, zodat ze met plezier naar school zullen gaan.

Indien u merkt dat uw kind op school problemen heeft of stagneert in zijn/haar ontwikkeling, aarzel dan niet om te bellen. Hoe eerder er met hulp begonnen kan worden bij een kind, hoe beter dat is. Ook als het om problemen als dyslexie en dyscalculie gaat, kan ik hulp bieden.

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact met mij op.!