print deze pagina

Begeleiding

Om een kind goed te begeleiden is het noodzakelijk om zoveel mogelijk over het kind te weten te komen. Als er een goede probleemanalyse is, heb je de meeste kans op goede resultaten.

Tijdens het intakegesprek wisselen we zoveel mogelijk informatie uit en bepalen we of er nog een aanvullend onderzoek moet worden afgenomen. Hierna stel ik een handelingsplan op. Aan de hand van dit handelingsplan ga ik met een kind aan de slag. Aan het einde van een periode (ongeveerĀ 4 a 5 maanden), krijgt u schriftelijk verslag van het verloop van de lessen en van de behaalde resultaten. Dit verslag wordt met u besproken tijdens de evaluatie.